Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

12:07 π.μ.
Ο αθλητισμός είναι ένα πολύπλευρο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση με τις κοινωνικές εξελίξεις και τα πρότυπα που δημιουργούνται σε κάθε εποχή.
Η φιλελεύθερη ηγεμονία έχει επηρεάσει τον αθλητισμό με τη συνεχή εμπορευματοποίησή του, υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα την αξία και τη χρησιμότητα της ερασιτεχνικής ενασχόλησης με την άθληση και τη δυνατότητα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών να αθλούνται.
Η εφαρμογή του Καλλικράτη στην Αυτοδιοίκηση περιόρισε τους πόρους για τον αθλητισμό. Οι δήμοι δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν ακόμα και τις βασικές ανάγκες που αφορούν τον αθλητισμό.
Οι δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα του αθλητισμού αποτελούν μία συστηματική και συνειδητή προσπάθεια προώθησης ενός τρόπου ζωής και λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών, όπου η άθληση για όλους αποτελεί το μέσο για την προφύλαξη και τη θωράκιση της δημόσιας υγείας από τις απάνθρωπες συνθήκες ζωής μέσα στην τσιμεντούπολη.
Η απερχόμενη δημοτική αρχή διεκπεραίωσε τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι των αθλητικών σωματείων της Πόλης μας, ενώ αντιμετώπισε τα υπόλοιπα αθλητικά ζητήματα χωρίς πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες. Στο επίπεδο των υποδομών δεν είχαμε κάποιο καινούργιο έργο, ενώ είναι εμφανής η έλλειψη κολυμβητηρίου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αθλητικές υποδομές στην Πόλη μας. Για το «ΜΕΤΕΧΩ» πρωτεύων στόχος και κεντρική επιδίωξη είναι η δημιουργία κολυμβητηρίου στο Δήμο, στόχος που παρά τις δυσκολίες δεν είναι ανέφικτος.
Η άποψή μας για τον αθλητισμό για όλους στο Δήμο μας περιλαμβάνει τρεις άξονες:
 • Ο αθλητισμός ως φυσική άθληση και δικαίωμα όλων των πολιτών
 • Ο αθλητισμός στην εκπαίδευση και η φυσική αγωγή
 • Ο αγωνιστικός σωματειακός αθλητισμός
Με βάση αυτούς τους άξονες θα εφαρμόσουμε καινοτόμες και τολμηρές πολιτικές  στο Δήμο, ώστε η άσκηση και ο αθλητισμός να γίνει τρόπος ζωής για όλους τους πολίτες.Άσκηση και αθλητισμός για όλους στην πράξη
 • Στήριξη των ΔΑΟ (Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών) από την τοπική αυτοδιοίκηση, σε οικονομικό και οργανωτικό επίπεδο, για να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες.
 • Προστασία και ενδυνάμωση της υγείας των πολιτών με δράσεις φυσικής άσκησης και αναψυχής.
 • Πράσινος Ασύρματος, με περιφερειακή διαδρομή για περιπάτους αναψυχής και ασκήσεις φυσικής αγωγής, στο πρότυπο του Άλσους της Ν.Σμύρνης.
 • Δημιουργία και συντήρηση μικρών αθλητικών υποδομών, κατάλληλων για αθλητισμό στη γειτονιά.
 • Δημιουργία πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου (5Χ5) και μπάσκετ από ομάδες που θα συγκροτούνται από παρέες πολιτών κάθε ηλικίας και οι συμμετέχοντες  δεν θα είναι αθλητές εν ενεργεία.
 • Δημιουργία βασικής υποδομής και διευκολύνσεων για άθληση των ατόμων με αναπηρίες.
 • Καινοτόμα προγράμματα για άσκηση και άθληση των πολιτών τρίτης ηλικίας.
 • Σύνδεση των σχολικών συγκροτημάτων με τους χώρους άθλησης.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία για την ανάδειξη της βιολογικής αξίας της φυσικής άσκησης.
 • Διεξαγωγή σχολικών πρωταθλημάτων (τόσο ενδοσχολικών όσο και μεταξύ των σχολείων της Πόλης μας).
 • Ανάδειξη των αθλητικών ταλέντων, μέσα από συντονισμό των φορέων αθλητισμού στο Δήμο μας.
 • Ανάδειξη του ρόλου του αθλητικού σωματείου, ως ζωντανού κυττάρου άθλησης στην Πόλη μας.
 • Δωρεάν παροχή υπηρεσιών στους αθλητές και απαλλαγή του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου από φορολογικές υποχρεώσεις.
 • Οικονομική και ηθική ενίσχυση των αθλητικών σωματείων που κινδυνεύουν με αναστολή λειτουργίας λόγω των περικοπών  πόρων από τις Ομοσπονδίες.
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής μικρών παιδιών στα τμήματα των σωματείων με τη μείωση των προαπαιτουμένων.
 • Ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε σύμπραξης του Δήμου με ανώνυμες αθλητικές εταιρείες για παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου