Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

12:59 μ.μ.
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 192/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 22162/17742/02-05-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 3-7-2014 και λήγει την Τετάρτη 9-7-2014.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   http://www.dad.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου