Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

10:34 π.μ.
Ο Αγιος Δημήτριος είναι πόλη και των γυναικών


Της Γεωργίας Πετράκη υποψήφιας δημοτικής συμβούλου 
στον Άγιο Δημήτριο

Οι πόλεις που ξέρουμε και που ζούμε σχεδιάστηκαν με όραμα την κατασπατάληση ενέργειας και πόρων, και χαρακτηρίζονται από την άναρχη οικιστική και τεχνολογική ανάπτυξη, την κοινωνική και έμφυλη ανισότητα. Αυτό το μοντέλο είναι πλέον ξεπερασμένο. 

Το μέλλον για να είναι βιώσιμο απαιτεί αλλαγή στον τρόπο σκέψης, ανατροπή των στερεότυπων. Χρειαζόμαστε διαφορετικά μοντέλα διοίκησης της πόλης που να στηρίζονται σε έναν συνδυασμό αντιπροσωπευτικής και αμεσοδημοκρατικής συμμετοχικής διακυβέρνησης, και στη συνεργατικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες δημοτών που συγκροτούν το ανθρώπινο δυναμικό της πόλης. 
Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να έχει ενεργό ρόλο και άποψη για τη διαμόρφωση των πολιτικών και των σχεδιασμών σε τοπική κλίμακα.

Σήμερα η πόλη είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να απευθύνεται σε έναν τύπο κατοίκου που είναι Έλληνας άνδρας, νέος, υγιής, εργαζόμενος, κάτοχος Ι.ΧΟι γυναίκες στην χώρα μας είναι περισσότερες από τον μισό πληθυσμό (5.484.000  γυναίκες, 5.303.690 άνδρες κατά την τελευταία απογραφή του 2011), κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της απλήρωτης εργασίας, είναι επιφορτισμένες με πολλαπλούς ρόλους στην οικογένεια, στον επαγγελματικό στίβο και στην τοπική κοινωνία. 

Η σημερινή κρίση έδειξε πως οι αλληλέγγυες δομές που ξεφυτρώνουν καθημερινά στα αστικά κέντρα υποστηρίζονται στην πλειοψηφία τους από τις γυναίκες, τις γυναίκες που εργάζονται άοκνα, με ομαδικό πνεύμα, επιτυγχάνοντας σπουδαία αποτελέσματα με πενιχρά μέσα. Παρόλα αυτά, η συμμετοχή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι εμφανώς υποβαθμισμένη, καθώς έρχονται αντιμέτωπες με θεσμικά και κοινωνικά στερεότυπα.
Οι γυναίκες της πόλης μας είναι πανταχού παρούσες: στο δρόμο, στη γειτονιά, στα κινήματα πόλης. 
Όμως η πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών στο Δήμο χωλαίνει, άσχετα εάν η τελευταία δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου είναι γυναίκα. 
Η δημοτική πολιτική παραμένει γένους αρσενικού Αυτό δεν έχει μόνο να κάνει με τη μειοψηφική παρουσία γυναικών στη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και με τις προτεραιότητες πολιτικού σχεδιασμού του Δήμου σε σχέση με τις ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών πολιτών του. 
Η ισότητα των φύλων δεν έχει ενταχθεί ως στόχος στο σχεδιασμό των πολιτικών του Δήμου.
Η ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων σημαίνει ότι, ξεκινώντας από τις διαφορετικές καθημερινές εμπειρίες των ανδρών και των γυναικών μέσα στην πόλη, που οφείλονται στη διαφορά στους κοινωνικούς τους ρόλους, οι πολιτικές του Δήμου θα πρέπει να ανταποκρίνονται ισότιμα στις ανάγκες και των δύο φύλων και να προωθούν την ισότητα γυναικών και ανδρών στην εργασία, τον ελεύθερο χρόνο και την κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων.

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το πιο πρόσφορο έδαφος για την ενθάρρυνση των γυναικών να συμμετέχουν στην διαμόρφωση των κανόνων διαβίωσης στην πόλη τους και την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την καθημερινότητά τους, όπως είναι οι συνθήκες υγιεινής, η διαχείριση των απορριμμάτων, η υγεία, η κοινωνική πρόνοια και η φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, η μετακίνηση των πολιτών, η ατμοσφαιρική ρύπανση, κ.ά.
Εντούτοις, αν δεν εφαρμοστούν διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις επί μέρους υποχρεώσεις των γυναικών, που να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της τοπικής κοινωνίας, αυτές θα συνεχίσουν να εξαιρούνται από τα τεκταινόμενα στο δημόσιο χώρο και από τις ηγετικές θέσεις, διαιωνίζοντας έτσι την περιθωριοποίησή τους
Υποστηρίζουμε την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στο Δημοτικό Συμβούλιο και

καλούμε άνδρες και γυναίκες όλων των παρατάξεων να στηρίξουν με την ψήφο τους γυναίκες υποψήφιες που δεσμεύονται να προωθήσουν την ισότητα των φύλων, καθώς και μία δημοκρατική αντίληψη στη διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου

Γυναίκες του Αγίου Δημητρίου
Θέλουμε να έχουμε και εμείς λόγο για τη ζωή σ’αυτή την πόλη και την καθημερινότητά μας.
Επιθυμούμε και ονειρευόμαστε μια πόλη οικεία, φιλική, λειτουργική, ανθρώπινη, ασφαλή και αλληλέγγυα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1. Μεριμνα για ισότητα στις προσλήψεις, στις αμοιβές στις συνθήκες εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη μεταξύ ανδρών και γυναικών από μεριάς του Δήμου στο πεδίο της αρμοδιότητας του.
  2. Υλοποίησης μέτρων που προβλέπει ο νόμος: Δημοτικές και περιφερειακές «επιτροπές ισότητας» γραφεία ισότητας και συμβουλευτικά κέντρα που συνήθως υπάρχουν στα χαρτιά αλλά ενεργοποιούνται μόνο στις επετείους οι οποίες θα ενεργοποιηθούν σε σχεδιασμό δράσεων στα διάφορα πεδία διακρίσεων λόγω φύλου και γυναικείων δικαιωμάτων
  3. ο Δήμος θα αναλάβει πρωτοβουλίες για ενημέρωση γυναικών και ανδρών για το θέμα της βίας λόγω φύλου. Δημόσιες εκδηλώσεις, φυλλάδια, παρεμβάσεις στα σχολεία.
  4. Δημιουργία ή συνεργασία με Κέντρα Υποδοχής και Ξενώνες για τις κακοποιημένες γυναίκες στη πόλη μας . Με βάση τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις προβλέπονται τέτοιες δομές ανά δημοτικό διαμέρισμα και ανά 10.000 κατοίκους.
  5. Τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών, των ανέργων και των μεταναστριών θα πρέπει να γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς χωρίς να έχει η/ο κηδεμόνας τους ένσημα, Οι σταθμοί να φροντίζουν για ωράρια που καλύπτουν ειδικές ανάγκες των ανωτέρω κατηγοριών.
  6. Να δημιουργηθούν ειδικές υπηρεσίες στο Δήμο (Γραφεία) για τη στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργων και μεταναστών/τριών, στελεχωμένες με προσωπικό ευαισθητοποιημένο σε θέματα φύλου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου