Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

11:10 π.μ.


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
Εχει αναρτηθεί η πρόσκληση για μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους  σε Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  Ολοκληρωμένης Φροντίδας, τους Παιδικούς Σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης  Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α )

  • Η πρόσκληση και η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα  www.eetaa.gr

  • Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα
Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2
παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και
36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 € (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 -
31/12/2013),

  • Πότε μπορούν να κάνουν αίτηση : Από 25/7/2014 εως 4/8/2014

  • Αφορά  Δημόσιους και ιδιωτικούς σταθμούς0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου